Резултати од истражувањето на јавното мислење за климатските промени

working girl

На оваа страна се прикажани резултатите добиени од Истражувањето за јавното мислење за климатски промени спроведено во Ноември 2021. Истите покажуваат колку ефикасни биле преземените активности за климатски промени во изминативе две години. Дополнително, ова ќе помогне подобро да се осмислат и комуницираат идните активности за подобрување на политиките за климатските промени во државата.


Истражувањето го спроведе Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) и Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) за да ја согледат перцепцијата и ставовите на јавноста кон климатските промени, и нивната информираност за ова прашање.

Анализа на резултатите 2021 (PDF) Напредна анализа (PDF)

РЕЗУЛТАТИ

Пристап до алатката во нов прозор